20-12-2022

Quyền & nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng như thế nào?

Quyền & nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng như thế nào? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

A. Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng?

 1. Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 1. Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận.
 2. Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 3. Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra.
 4. Các quyền khác trong hợp đồng.

B. Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng?

 1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).
 2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.
 3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thoả thuận trong hợp đồng.
 5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định pháp luật.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp