20-12-2022

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản?

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản? 

  1. Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  2. Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy định, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực về thông tin bất động sản.
  4. Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.
  5. Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.
  6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
  7. Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật.
  8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp