20-12-2022

Chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản?

Chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản như thế nào? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

Chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản như thế nào?

  1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ cà từng địa bàn.
  2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng ưu đãi cho tổ chức, các nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án được ưu đãi đầu tư.
  3. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân, đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư.
  4. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
  5. Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thịt trường bất động sản khi có biến động, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp