20-12-2022

Quyền & nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Quyền & nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

A. Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

 1. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.
 2. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 3. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.
 5. Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.

B. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

 1. Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng.
 3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 5. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp