20-12-2022

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh?

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh? 

  1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 
  1. Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  2. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  3. Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  1. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây: 
  1. Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  2. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
  3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  4. Trong thời hạn sử dụng đất.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp