20-12-2022

Quyền & nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất như thế nào?

Quyền & nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất như thế nào? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

A. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất?

 1. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.
 2. Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.
 4. Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tự trên đất thuê.
 5. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.

B. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất?

 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.
 2. Không được huỷ hoại đất.
 3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng.
 4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
 5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thoả thuận trong hợp đồng.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp