20-12-2022

Quyền & nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng như thế nào?

Quyền & nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng như thế nào? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 66/2014/QH13 – Luật kinh doanh bất động sản.

A. Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng?

Nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

B. Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng?

 1. Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.
 3. Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.
 4. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.
 5. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu.
 6. Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra.
 7. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 9. Các quyền khác trong hợp đồng.

C. Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng?

 1. Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thoả thuận trong hợp đồng.
 2. Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra.
 4. Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.
 5. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp