Đáp án môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là đáp án chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD-ĐT:

Phân tích và đánh giá kết quả thi THPT môn Ngữ Văn từ 2019 đến 2022

Trước đó, năm 2022, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước cho thấy: Có 981,407 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113,888 (chiếm tỷ lệ 11.6%).

Năm 2021 có 978,027 thí sinh đợt 1 dự thi môn Văn và có trung bình bài thi là 6.47 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Trong số chỉ có 3 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn.

Năm 2020, điểm trung bình bài thi Ngữ văn là 6,62 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Có 119 thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống, chiếm tỷ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%). Có 2 thí sinh đạt điểm 10 trong bài thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm 2019 môn Ngữ văn có điểm trung bình là 5,49. Có 27,84% bài thi có điểm dưới 5. Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào và có 1.265 bài thi bị điểm liệt (<=1). Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 6 điểm.


Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD-ĐT:

Đáp án môn Toán kì thi Tốt nghiệp THPT 2023 - Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT
Đáp án môn Toán kì thi Tốt nghiệp THPT 2023 – Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT

Phân tích và đánh giá kết quả thi THPT môn Toán năm 2022 và 2021

Trước đó, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 982,728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186,222 (chiếm tỷ lệ 18.95%).

Năm 2021, cả nước có 980,876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,802 (chiếm tỷ lệ 17.41%). Cả nước có 52 em đạt điểm 10 môn Toán.


Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD-ĐT:

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi Tốt nghiệp THPT 2023
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi Tốt nghiệp THPT 2023 – Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT
Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi và quyết định như sau:
Đáp án các môn thi không thay đổi, ngoại trừ môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Phân tích và đánh giá kết quả thi THPT môn Tiếng Anh năm 2022 và 2021

Trước đó, năm 2022, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước cho thấy: Có 866,196 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0.05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446,648 (chiếm tỷ lệ 51.56%).

Năm 2021, cả nước có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi tiếng Anh. Điểm trung bình của môn thi này là 5,84 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Có 144 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Ngoài ra có 349.175 thí sinh có điểm dưới 5.