Những ngôi nhà cùng khu vực

A
 • 6
 • 6
 • 143.5m2
 • 26,500,000,000 VNĐ
B
 • 6
 • 6
 • 800m2m2
 • 26,500,000,000 VNĐ
C
 • 4
 • 4
 • 161m2
 • 36,000,000,000 VNĐ
D
 • 5
 • 3
 • 7000m2
 • 25,000 VNĐ
E
 • 4
 • 4
 • 161m2
 • 29,700,000,000 VNĐ
F
 • 4
 • 4
 • 161m2
 • 30,500,000,000 VNĐ