Những ngôi nhà cùng khu vực

A
  • 1
  • 1
  • 60.62m2
  • 7,600,000,000 VNĐ
B
  • 2
  • 2
  • 88.09m2
  • 11,800,000,000 VNĐ