Những ngôi nhà cùng khu vực

A
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 18,300,000,000 VNĐ
B
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 18,300,000,000 VNĐ
C
 • 4
 • 4
 • 239.9m2
 • 46,990,000,000 VNĐ
D
 • 4
 • 4
 • 90m2m2
 • 39,530,000,000 VNĐ