Những ngôi nhà cùng khu vực

A
 • 4
 • 4
 • 133m2
 • 98,000,000,000 VNĐ
B
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 53,600,000,000 VNĐ
C
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 52,200,000,000 VNĐ
D
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 45,500,000,000 VNĐ
E
 • 4
 • 4
 • 90m2
 • 45,100,000,000 VNĐ